Emocje i uczucia to sfera znana kobiecie

0
211

Co jest gwarancją radzenia sobie z rzeczywistością i odnoszenia w niej realnych sukcesów? Niektórzy twierdzą, że to posiadana wiedza, a jeszcze inni że decyduje o tym odpowiedni wygląd fizyczny. Jednak na pewno ogromną – i często niedocenioną – rolę w realizacji celu życiowego odgrywa nasza inteligencja emocjonalna!

Inteligencja emocjonalna [EQ] dostrzeżona została i zaprezentowana światu nauki w 1990 przez psychologów Petera Salaveya oraz Johna Mayerwa. Jest ona swoistym przeciwieństwem potencjału znanej od dawna, logicznej inteligencji racjonalnej (IQ).

Osoby potrafiące korzystać z zasobów inteligencji emocjonalnej charakteryzuje umiejętność szybkiego i trafnego rozpoznawania najróżniejszych stanów emocjonalnych u samych siebie, ale też u innych, otaczających je osób. Cechuje je empatia, ale też zdolność samomotywacji. Takie właśnie osobiste kompetencje bardzo ułatwiają nam budowanie sprawnych i trwałych relacji z ludźmi, którym w odpowiednim momencie możemy dać wsparcie, czy ułatwić zrozumienie nurtującego ich problemu. Łatwo nam jest też znaleźć sobie miejsce w nowej grupie, a umiejętność autoprezentacji pozwoli lepiej posługiwać się zdobytymi kompetencjami interpersonalnymi. Bo przestrzenie społeczne, w których poruszanie się ułatwia nam wysoka inteligencja emocjonalna, to asertywność, umiejętność współpracy, samoocena, empatia, zdolności adaptacyjne, przywództwo, czy motywacja.

Według wielu naukowców analizujących inteligencję emocjonalną i jej wpływ na życie społeczne, to na ogół właśnie kobiety umieją lepiej niż mężczyźni odnaleźć się w najróżniejszych, zagmatwanych często i niepowtarzalnych sytuacjach międzyludzkich. Lubimy cierpliwie słuchać, okazywać czułość i szczere zainteresowanie innymi osobami i ich życiem. Wygląda na to, że po prostu lepiej od mężczyzn rozumiemy otaczających nas ludzi, ich intencje, obawy i potrzeby, skoro nam łatwiej jest szczerze opowiadać o swoich własnych emocjach i uczuciach.

Intelekt i wiedza bez wątpienia decydują o naszych możliwościach na rynku pracy, ale sprawne zarządzanie barwną sferą emocji pozwala umiejętnie realizować się w sferze zawodowej, być osobą lubianą, pomocną, czy też szybciej awansować. Jednak pamiętajmy o tym, że chociaż intelekt pozbawiony emocji nie zagwarantuje nam odniesienia życiowego sukcesu, to również doskonałe rozumienie przestrzeni emocji – bez wsparcia ze strony chłodno kalkulującego rozumu – nie daje nam szans na odniesienie trwałego zwycięstwa. Podejmowane przez nas najważniejsze decyzje powinny być więc wypracowane wspólnie – kompetencjami inteligencji racjonalnej i inteligencji emocjonalnej.

Pamiętaj, nie obawiaj się wyrażać swoich spostrzeżeń, odczuć i mów o oczekiwaniach w obecności innych osób. Dzięki szczerości i kompetencjom na pewno nastąpi wyraźna, pozytywna zmiana!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here